Oljeavskiljare

För att minska oljeutsläppet leder man vatten till spillvatennätet via en oljeavskiljare. Avskiljarens funktion är att skilja oljan från övrigt vatten genom att utnyttja att oljan har lägre densitet än vatten som därmed flyter ovanpå vattnet. För att avskiljaren ska fungera korrekt krävs också att den är dimensionerad efter det flöde som uppkommer i samband med tvätthallar, garage, industriella anläggningar, mekaniska verkstäder, parkeringsytor eller fordonstvättar. Ändamålen har också olika effekter på oljans egenskaper som t.ex. en högtryckstvätt som gör oljan mer finfördelad. Det i sin tur medför att det ställer högre krav på oljeavskiljaren då det är svårare att skilja den finfördelade oljan från vattnet. Sterom AB tillhandahåller därför oljeavskiljare av typ: Klass 1 som har en längre uppehållstid för tvättvattnet och binder samman oljedropparna mer effektivt via sorptionsfiltret.
När det gäller tvätthallar så ställs inte bara krav på oljeavskiljning utan även rening av tungmetaller och andra organiska och oorgansika föreningar. Föroreningarna kommer exmpelvis från tvättkemikalier, fordon och vägar. Tvättvatten från fordonstvätt är som mest förorenat under vintertid då fordon tvättas med starkare kemikalier för att kompensera för de tuffare smutsförhållandena. Tvättvattnet går efter oljeavskiljaren eller ytterliggare rening vidare till kommunalt spillvattennät och reningsverk för rening av organiska ämnen samt fosfor och kväve. Dessa anläggningar är således inte byggda för att handskas med oljor eller tungmetaller.
Ämnen som analyseras i utgående vaten från fordonstvättar: Bly, Krom, Nickel, Kadmium, Zink, Koppar.


Användningsområden:
Tvätthallar
Industriella anläggningar
Mekaniska värkstäder
Garage
Parkeringsytor.

Oljeavskiljarna som Sterom AB tillhandahåller är tillverkad i slitstark plast som en vattentät, svetsad tank av polypropen med gravitations-/sedimenteringskammare och slutrening på sorptionsfiltret.
Anordningen används till rening av vatten som förorenats med lätta vätskor som t.ex. fria oljeämnen, framförallt av regnvatten från de ytor som kan vara förorenade med oljor och andra oljeämnen.

Avskiljare GSOL
finns i 10 olika storlekar med maximalt genomflöde från 4 l/s till 250 l/s med upptagningsförmåga från 50 kvm till 25 000 kvm.

Avskiljare OLK 
finns i 7 olika storlekar med eller utan bypass och avstängningsventil med maximalt genomflöde från 8 l/s till 100 l/s med upptagningsförmåga från 200 kvm till 1500 kvm. Avskiljare OLK levereras i 2st utförand med max. utsläpp 5mg/l NEL eller 0,5 mg/l NEL.

För mer info klicka härAnvändningsområden:
Tvätthallar
Industriella anläggningar
Mekaniska värkstäder
Garage
Parkeringsytor.

loading...

Våra kunder

 • PEAB 
 • SSAB
 • ASSEMBLIN VS
 • VARA KOMMUN
 • RÄDNINGSTJÄNST I VARA
 • BILKOMPANIET
 • TKI TEKNIKINSTALLATIONER AB
 • PLÅTKOMPANIET
 • MARIESTAD BILCENTER
 • EKBLOM BÄRGNING OCH BILVERKSTAD
 • SKARA BILTVÄTT
 • LIDKÖPINGS BILTVÄTT
 • LEVENE SÅG
 • BENGT ÅKE OHLSSON ÅKERI AB
 • LYCKEBECK BIL MOTOR AB
 • VARA FASTIGHETER AB
 • BILDELEN I VARA
 • KL MASKIN 
 • SÄLLBERGS ÅKERI AB
 • GULF GREBBESTAD
 • TJ´S GRÄV 
 • KAJSARS VERKSTAD AB
 • KARLSKRONA BILTVÄTT 
 • AUTO AN CLASSICA AB
 • JÄRPEN BILVERKSTAD
 • RIVON BYGG
 • WFR CLEAN AB

  Dimensioner GSOL

Ritningar GSOL

Dimensionering OLK

Tillbehör

Provtagningsbrunn
Höjd (H) 2000
Dim 400
Dim inlopp (Di1) 110
Dim utlopp (Di2) 110
Höjd inlopp (H1) 300
Höjd utlopp (H2) 200
Vikt (kg) 55
Kan även beställas utan  in och utlopp.

OSA3 inkl. ES4 + R6 givare OSA3 inkl. ES4 + R6 givare

Avskiljarlarm för fett och olja.

Frontpanel med integrerade touchknappar och bakgrunds
belyst LCD-display och summer. 2 växlande reläutgångar. Inklusive kapacitiv skiktgivare ES4 för fett eller oljeskikt (5 meter) samt högnivågivare                                                              R6 special (5 meter).


 

OSA3 inkl. givare OSA3 inkl. givare

Avskiljarlarm för fett och olja.
Frontpanel med integrerade touchknappar och bakgrundsbelyst LCD-display och summer. 2 växlande reläutgångar. Inklusive kapacitiv skiktgivare med 5m kabel.

OSA3 unkl. ES4 + R6 + ES8 OSA3 unkl. ES4 + R6 + ES8

Avskiljarlarm för fett och olja.
Frontpanel med integrerade touchknappar och bakgrundsbelyst LCD-display och summer. 2 växlande reläutgångar. Inklusive kapacitiv skiktgivare ES4 för fett eller oljeskikt (5 meter), högnivågivare R6 special (5 meter)                                                samt slamgivare ES8.