Produkter 

Minireningsverk
Ett av marknadens ledande och mest effektiva minireningsverk för avloppsrening. Ce-certifierade, oberoende utvärderade och lever upp till svenska krav.

Lär mer

Oljeavskiljare
För att minska oljeutsläppet leder man vatten till spillvatennätet via en oljeavskiljare. Avskiljarens funktion är att skilja oljan från övrigt vatten genom att utnyttja att oljan har lägre densitet än vatten som därmed flyter ovanpå vattnet.

Läs mer

Dränkbara pumpar
Vi erbjuder en mängd olika lösningar när det kommer till dränkbara pumpar för spillvatten.
Dräneringspumpar, länspumpar, skärande pumpar, avloppspumpar, tryckpumpar, djupbrunnspumpar-

Läs mer

Slamavskiljare
lamavskiljare i polypropylen. Tanken är cylindrisk och förstärkt med plastsegment. Konstruktionen är självbärande för att klara marktrycket vid installation. Slamavskiljaren finns i en rad olika storlekar och kan måttanpassas  helt och hållet efter behov och förutsättningar.


Läs mer

Kompakt markbädd i låda
Steroms markbädd är en helt tät plastbehållare där hela bädden är innesluten. Denna markbädds lösning ersätter tidigare typer av tät markbädd med gummiduk eller upphöjd bädd och passar bra både för WC+ BDT eller bara för BDT vatten. Allt är komplett med spridarrör, filterskivor, inspektion/ provtagninsbrunn som kan vid behov användas som pumpbrunn.

Läs mer

Pooler
Är du sugen på en egen pool så här i sommartider? Nu kan du beställa din unika pool hos oss! Vi skräddarsyr en lösning för dig. Det innebär att du bestämmer allt från yta och djup till form. Du kan även komplettera poolen med en rad tillbehör som till exempel tak, jet-ström, värme, rännor, stege, trappa, fontän och mycket mer. Vi hjälper dig från start till mål med att designa en unik pool för just dig!
Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag!


Lär mer

Regnvattensystem 
Återvinn ditt regnvatten
På många håll i Sverige råder det numera vattenbrist och bevattningsförbud. Men med Steroms regnvattensystem återanvänder du vatten smart och enkelt.
Systemet finns i två varianter: RAIN SYSTEM H - variant ovanmark, RAIN SYSTEM HZ- variant för nedgrävning

Läs mer

Dricksvattenrening
I vårt produktsortiment arbetar vi främst med vattenrening i form av järn-, kol-, eller avhärdningsfilter. Men våra produkter hanterar även processer som jonbyte och olika typer av membranteknik. Vi konstruerar och installerar vattenbehandling för både små och stora kunder med fokus på bostadshus, kommuner, lantbruk och industrier.

Läs mer

Tryckavloppssystem
Tryckavloppssystem Noria optimerad för pumpnig  längre sträckor av så kallat svartvatten (bad-, dusch-, tvättvatten
samt WC).

Läs mer

Fettavskiljare
Fettavskiljare används i sådana fall då det är nödvändigt att ta bort fett och oljor av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Avskiljaren är tillverkad som vattentät behållare gjort av polypropen, som delas med skiljeväggar in i enskilda funktionsutrymmen – sedimenterings- avskiljnings- och lagringsutrymme för fångad fett.

Läs mer

Slutna tankar
Slutna tankar används till enskilda avlopp i områden där det är förbjudet eller ej möjligt att installera en infiltrationsanläggning eller där det inte är tillåtet med utsläpp av WC-avlopp.
 De slutna tankar som vi erbjuder uppfyller alla miljö-, hälso-, och kvalitetskrav. Vi har även möjlighet att måttanpassa din tank helt och hållet efter behov och förutsättningar. till exempel vid berggrund eller grundvattenproblem.

Läs mer

Pumpbrunnar
Vi erbjuder ett brett utbud av olika brunnar som b.la. fördelningsbrunnar, pumpbrunnar, uppsamlingsbrunnar och provtagningsbrunnar. Vi erbjuder även kompletta brunnar med våra högkvalitativa pumpar som maler sönder främmande partiklar i avloppsvattnet.

Läs mer

Biofilter 
Används som efterpoleringssteg efter minireningsverk, slamavskiljare och på så sätt ersätter sandfilter och markbädd. Kan även användas enbart för BDT. Biofilter fungerar som passivt larm vid eventuella driftstörningar. Filterskivor hindrar slammet att rinna vidare till recipient.


Läs mer