Pumpbrunnar

Vi erbjuder ett brett utbud av olika brunnar som b.la. fördelningsbrunnar, pumpbrunnar, uppsamlingsbrunnar och provtagningsbrunnar. Vi erbjuder även kompletta brunnar med våra högkvalitativa pumpar som maler sönder främmande partiklar i avloppsvattnet. Kontakta oss för mer info kring vilken lösning som du ska ha!

NYHET

Sumobox 1000 med Shredd pump

Automatisk pumpbrunn för spill och avloppsvatten med mjuka fasta partiklar. Brunn är utrustad med Shredd pump med skäranordning och backventil.
Tank volym 1000l

Sumobox 2000 med Shredd pump

Automatisk pumpbrunn för spill och avloppsvatten med mjuka fasta partiklar. Brunn är utrustad med Shredd pump med skäranordning och backventil.
Tank volym 2000l

Vacubox 200-50 med Priox pump


Automatisk pumpbrunn för spill och avloppsvatten med mjuka fasta partiklar. Brunn är utrustad med rostfri avloppspump Priox som klarar av fasta partiklar upp till 40 mm. Vacubox kan även förses med 2st pumpar vid behov.
Tank volym 240l

Pumpbrunn med Hart pump

Automatisk pumpbrunn för avloppsvatten.  Pumpen är utrustad med ett cirkelhjul och grinder vilket gör att pumpen klarar vatten som inehåller trämaterial och avfall med animaliskt ursprung tex. benbitar, skinn osv.

Pumpbrunn med Shredd pump

Automatisk pumpbrunn för spill och avloppsvatten med mjuka fasta partiklar. Pumpen är utrustad med skäranordning.

Pumpbrunn med Bestinox pump

Automatiskpumpbrunn för pumpning av spill och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 50 mm.Pumpen är utrustad med dubbel axeltätning vilket säkerställer en längre livslängd. Bestinox finns i två olika storlekar.

Pumpbrunn med Draft pump

Automatisk pumpbrunn med Draft tvåstegspump med vertikalt pumpsug och inbyggd flottör. lämpar sig för slam och avloppsvatten med fasta partiklar upp till 35mm.

Pumprunn med Moby pump

Automatisk pumpbrunn med moby. En dränkbar pump med vertikalt pumpsug och inbyggd flottör. vid behov kan flottören stängas av. Pumpen är försedd med elektronisk nivåsensor med ställbar kopplingshöjd.

SUMOBOX 500
Shreed och Hart


Automatisk pumpbrunn gjord av korrosionresistent polyetylen. Brunnen är utrustad med  skärande avloppspump Shredd eller Hart med skäranordning avsedd för pumpning av spillvatten och slam.

SUMOBOX 500 Bestinox

Automatisk pumpbrunn för pumpnig av spill-avloppsvatten med volym på 500 liter. Brunnen är utrustad med avloppspump Bestinox 1500 som är gjord helt i rostfritt stål och klara av att pumpa orenat vatten med fasta partiklar upp till 50 mm.
 

SUMOBOX 750/Bestinox 1500

Automatisk pumpbrunn för pumpnig av spill-avloppsvatten med volym på 750 liter. Brunnen är utrustad med 2st avloppspumpar Bestinox 1500 som är gjorda helt i rostfritt stål och klara av att pumpa orenat vatten med fasta partiklar upp till 50 mm.

SUMOBOX 750/Shredd

Automatisk pumpbrunn för pumpnig av spill-avloppsvatten med volym på 750 liter. Brunnen är utrustad med  2st avloppspumpar Shredd med skäranordning avsedd för pumpning av spillvatten och slam.