Efterpolering Sterom

Efter att avloppsvattnet behandlats i ett minireningsverk kan det ibland finnas behov av efterpolering och ytterligare hygienisering (reduktion av smittämnen). Som efterpolering efter Sterom minireningsverk kan man välja på lite olika lösningar: Infiltrationsbädd med filterskivor, markbädd med filterskivor, biofilter samt uv-brunn.

Minireningsverk med biofilter

Biofilter fungerar som passivt larm vid eventuella driftstörningar. Filterskivor hindrar slammet att rinna vidare till recipient.

Reningseffektivet minireningsverk modell PP
BOD5- 98%
COD- 97%
SS- 98%
KN(N-NH4+)- 94%
Ptotal- 95%

Kvaliten på utgående vattnet efter minireningsverk modell PP med flockningsmedel och biofilter  i mg/l enligt tekniska beräkningar:
BOD5- 0,88 mg/l
COD- 3,6 mg/l
SS- 1,1 mg/l
KN (N-NH4+)- 1,19 mg/l
Ptotal- 0,75 mg/l
 

Reningseffektivet Biofilter
BOD5- 89%
COD- 85%
SS- 85%
KN(N-NH4+)- 56%
Ptotal- 35%

Kvaliten på utgående vattnet efter minireningsverk modell PP utan flockningsmedel och biofilter  i mg/l enligt tekniska beräkningar:
BOD5- 2,2 mg/l
COD- 17,4 mg/l
SS- 1,1 mg/l
KN (N-NH4+)- 1,19 mg/l
Ptotal- 1,27 mg/l

 

Infiltrationsbädd med filterskivor
som har effektiv yta 21,6m2 på 3,6m2 skiva, som klarar av 900l/dygn.
Ovan på filterskivan läggs mark duken för att förhindra att den täpps igen av jord. Under filterskiva läggs ca 30cm grus av storleken 4/8 mm.
Innehåll för 3,6m2 900l/dygn
Filterskiva 1x1,2m (3st 120x100x4cm)
Diverse delar:
3,6m dräneringsrör
6m2 markduk (3x2m)
Ventilationsrör
Ventilations huv

Efterpolering med filterskivor
som har effektiv yta 21,6m2 på 3,6m2 skiva, som klarar av 900l/dygn.
Ovan på filterskivan läggs mark duken för att förhindra att den täpps igen av jord. Under filterskiva läggs ca 30cm grus av storleken 4/8 mm.
Innehåll för 3,6m2 900l/dygn
Filterskiva 1x1,2m (3st 120x100x4cm)
Diverse delar:
3,6m dräneringsrör
6m2 markduk (3x2m)
Ventilationsrör
Ventilations huv

Markbädd med filterskivor
som har effektiv yta 21,6m2 på 3,6m2 skiva, som klarar av 900l/dygn.
Ovan på filterskivan läggs mark duken för att förhindra att den täpps igen av jord. Under filterskiva läggs ca 30cm grus av storleken 4/8 mm.
Innehåll för 3,6m2 900l/dygn
Filterskiva 1x1,2m (3st 120x100x4cm)
Diverse delar:
3,6m dräneringsrör
6m2 markduk (3x2m)
Ventilationsrör- provtagningsbrunn
Ventilations huv
Vid behöv kan man bygga markbädden även på brädden.

Biologisk filter
används som efterpoleringssteg efter minireningsverk och på så sätt ersätter sandfilter och markbädd.

  • Ersätter sandfilter 
  • Minimala krav för utrymme
  • Enkel och snabb installation
  • Enkel konstruktion
  • Enkel drift och underhåll
  • Klarar av ojämn belastning

UV Brunn
UV-rening av vatten har som avsikt att rena det utgående vattnet till badvatten kvalitet eller bättre.
Strålningen från UV lampor befriar vattnet från framför allt E-coli bakterier och enterokocker.
Uv brunn placeras som efterpolering där hög skyddsnivå gäller.

Kompakt markbädd i låda
Steroms markbädd är en helt tät plastbehållare där hela bädden är innesluten. Denna markbädds lösning ersätter tidigare typer av tät markbädd med gummiduk eller upphöjd bädd och passar bra både för WC+ BDT eller bara för BDT vatten. Allt är komplett med spridarrör, filterskivor, inspektion/ provtagninsbrunn som kan vid behov användas som pumpbrunn.


 

Matala filterskiva
Det är en mycket luftig tredimensionell struktur av plastmaterial med en stor yta som gör optimal spridning och växt av bakterier.
Fördelar:
- 4 st olika densitet av filterskiva gör att man kan skapa mekanisk och biologisk filtrering gradvis/stegvis
- goda vidhäftningsegenskaper för nitrifikationsbakterier
- Stor variation av mellanrum på filterskivan ökar stabilt tillväxt av bakterier
- Stor utrymmen för flödet av vatten genom filtret
- Tålig mot igensättning
- Enkel underhåll
- Filterskiva är tillverkad av beständig polypropylen
- Självbärande (behöver ingen stöd)
- Lätt att skära och sätta fast
- Tillverkad av giftfri material
- Livslängd på filterskivan är upp till 20 år