BIOLOGISK AVLOPPSRENING

Bakterier renar vatten naturligt
OxyG är ett företag som samarbetar med ett ledande laboratorium som har över 50 års erfarenhet med att odla fram bakterier. OxyG arbetar med flera olika bakteriekulturer beroende på typ av avloppsvatten.
OxyGs produkter bygger på vår leverantörs långa erfarenhet av olika bakterier och vårt kemiska syre som vi tillsätter tillsammans med bakterierna.
Det gör att OxyG kan syresätta miljöer i avlopp där syre annars är den begränsande faktorn och få till en aerob (syrerik) process där det annars är en anarob (inget syre) process som ger dålig lukt eller svavelväte.


Vi kan hjälpa till med våra bakterier om du har något av dessa problem:


Har du problem med avloppslukt i källare eller trädgård?
Har du problem med fett i rören i Huset?
Har du ett Minireningsverk som luktar?
Har du ett Minireningsverk som slammar igen?
Har du en slamavskiljare som luktar?
Har du en infiltration som luktar i avluftningen?
Har du en infiltration som funkar dåligt?
Har du problem med ditt fett eller lukt i ditt BDT avlopp?
Har Du problem med fett eller lukt ditt LTA pumpstation?
Har du problem med din fettavskiljare

PRODUKTER

Drain

Drain är ett biologiskt tillsattsmedel för avloppsytem, som förbättrar den biolgoska vattenreningsprocessen.
Drain är en utmärkt produkt i slamavskiljare, trekammarbrunnar, pumpbrunnar, fettavskiljare, minireningsverk, infiltrationer.

Tar bort obehaglig avloppslukt
Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper
Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar och tankar
Bryter ner hushållskemikalier
Kraftigt reducerar slam

Camper

För att behandla Gråvatten och Toalettank
Tar bort lukt i toalettanken
Tar bort lukt i gråvattentanken
Ser till att avloppsslangen inte tätnar av fett
Tar bort urinsten i tanken
Ingen parfym