Oljeavskiljare

Oljeavskiljare är tillverkad i slitstark plast PP 15mm, som en vattentät, svetsad tank av polypropen med gravitations-/sedimenteringskammare koalescensfilter och slutrening på sorptionsfiltret (variant OLK-GKS)
Anordningen används till rening av vatten som förorenats med lätta vätskor som t.ex. fria oljeämnen, framförallt av regnvatten från de ytor som kan vara förorenade med oljor och andra oljeämnen.


Användningsområden:
Tvätthallar
Industriella anläggningar
Mekaniska värkstäder
Garage
Parkeringsytor.

På kundens begäran kan vi leverera en annan typ av oljeavskiljare anpassad efter kundens krav. Till exempel kan avskiljare vara utrustad med en automatiskt avstängningsventil eller bypass.
Standard utförande levereras med både inlopp och utlopp i mitten av oljeavskiljare på kort sidan.

Oljeavskiljare OLK- GK 5mg/l NEL

Förklaring av förkortningar
L... 
Sand och slamfång, K... Koalescensfilter, 
1. NS= Nominellt flöde l/s enligt (EN 851-1,1)
2. Värdena i kolum Yta är endast informativa
3. En parkeringsplats för bilar anses vara ett område på ca 2,5 x 5,5 m, dvs område f 1 = 14 m 2
4. Parkeringsyta: F 1 = p x  f 1 ; p ... antalet parkeringsplatser, gång område: F 2 = 0,75 × F 1 + F 2

Oljeavskiljare OLK- GKS 0,5mg/l NEL

Förklaring av förkortningar
L... 
Sand och slamfång, K... Koalescensfilter, S... Sorptionsfilter,.
1. NS= Nominellt flöde l/s enligt (EN 851-1,1)
2. Värdena i kolum Yta är endast informativa
3. En parkeringsplats för bilar anses vara ett område på ca 2,5 x 5,5 m, dvs område f 1 = 14 m 2
4. parkeringsyta: F 1 = p x  f 1 ; p ... antalet parkeringsplatser, gång område: F 2 = 0,75 × F 1 + F 2