Minireningsverk för enskilt avlopp

Norrlandsverk- isolerad

Slamavskiljare med kompakt markbädd och kemdosering

Vi har bredd sortiment av slamavskiljare i polypropylen. Tanken är cylindrisk och förstärkt med plastsegment. Konstruktionen är självbärande för att klara marktrycket vid installation. Slamavskiljaren finns i en rad olika storlekar (se tabell). Dim manlucka: 700 mm x 300 mm i diameter.
Anpassa tanken efter förhållande t. ex. berggrund eller hög grundvatten.
Kompakt markbädd är efterpoleringssteg både för befintliga 3 kammarburnnar som nya med komplettering  av doseringsenhet med kem uppnå man kravet på högskyddsnivå för BOD, fosfor och kväve. 


Läs mer

DricksVattenrening

Oxyg -drain biologisk avloppsrening

Drain är ett biologiskt tillsattsmedel för avloppsytem, som förbättrar den biolgoska vattenreningsprocessen.
Drain är en utmärkt produkt i slamavskiljare, trekammarbrunnar, pumpbrunnar, fettavskiljare, minireningsverk, infiltrationer.

Tar bort obehaglig avloppslukt
Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper
Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar och tankar
Bryter ner hushållskemikalier
                        Kraftigt reducerar slam

                        Läs mer

Beställ här

 Följ oss på sociala medier! 

@Sterom AB