Affärsidé
Import och försäljning av
minireningsverk och VA-produkter
på den nordiska marknaden.

Vision
Nordens ledande aktör inom
egentillverkade minireningsverk
och VA-produkter.

Om Sterom 

Redan år 2008 anlände första uppsättning minireningsverk till den lilla gården utanför Vara. Stefan Barkin hade länge funderat på en egen lösning gällande avloppsfrågan som runt om i landet börjat bli allt större och större. Efter att funderingarna verkat och tanke övergick till handling reste Stefan och Roman till Tjeckien för att undersöka ett par olika reningsverk eftesom Tjeckien är ett av de mest framstående länder vad de gäller avloppsteknik.
I byn Lom, någon timme utanför Prag ligger fabriken P-plast som idag är vår leverantör av minireningsverk. Fabriken P-Plast har specialiserat sig på avloppslösningar sedan 1995. 
Efter att kommunernas regler om avlopp blivit allt strängare och efterfrågan för minireningsverk större bestämde sig de båda för att bilda ett företag för import och försäljning av minireningsverk. Så startades  2010 Sterom minireningsverk & VA-produkter AB.

Idag fungerar Sterom som Sveriges generalagent åt minireningsverket P-plast. Vi har stort inflytande i fabriken och har idag skrädarsytt en modell anpassad för svenska förhållanden tillsammans med fabriken.

PESG är vårt motto och något som vi strävar efter hela tiden. Framtagande utav den senaste modellen PP bygger på PESG och det ska genomsyra allt vi gör och de produkter vi har. PESG står för prisvärt, enkelt, smidigt och godkänt.
Prisvärt är viktigt i många sammanhang och inte minst i den årliga kostnaden för ett minireningsverk. Enkelt betyder att minireningsverk inte ska vara en vetenskap att förstå sig på, det ska heller inte vara några mekaniska delar i reningsverket som kan vara svårtåtkomliga. 
När reningsverket installeras ska det vara smidigt att hantera och lätt att gräva ner, samt diskret i trädgården. Till sist det kanske viktigaste av allt, Godkänt.

Minireningsverk är vår huvudsyssla och det som vi marknadsför mest, men vi har ett brett register utav övriga produkter så som dränkbara pumpar, pumpstationer, pumpbrunnar, fett och oljeavskiljare, dricksvattenrening för att nämna några.
Här på hemsidan och i produktkatalogen (som finns att ladda ner till vänster) får du en bra överblick över våra olika produkter och du är mer än välkommen att kontakta oss för ytterligare frågor eller information. 

Med vänlig hälsning från oss på Sterom!