omvänd osmos ro 4 300 - 12 000

Detta helautomatiska omvänd osmos-aggregat är avsedda att installeras i vattenverk eller i industri applikationer. Aggregatet är avsett att avsalta avhärdat eller vatten doserat med sk antiscaling kemikalie. Ramkonstruktionen är tillverkad av rostfritt material. Förfiltret är ett 5 ?m patronfilter som är försett med manometrar före och efter filtret. Pumpen en Grundfos flerstegs centrifugal pump. Flödesmätare för renvatten och koncentrat. Membranen är i lågenergiutförande. Automatikskåp med mikroprocesser med LCD, med inbyggt temperaturkompenserande konduktivitetsmätare.