Dricksvattenrening
Rent vatten till rätt pris
 

Lösningen på ditt vattenproblem
Genom att konstruera hållbara vattenreningssystem för framställning av rent dricks-, process- eller bevattningsvatten skapar vi en lösning på ditt vattenproblem.

I vårt produktsortiment arbetar vi främst med vattenrening i form av järn-, kol-, eller avhärdningsfilter. Men våra produkter hanterar även processer som jonbyte och olika typer av membranteknik. Vi konstruerar och installerar vattenbehandling för både små och stora kunder med fokus på bostadshus, kommuner, lantbruk och industrier.

Avsyrningsfilter Järn och mangan FJMA, FJM 
helautomatiskt filter används till att avlägsna järn och mangan från vatten. går även använda till att höja PH värdet och ta bort lukten från vattnet. Utöver det beprövade oxideringsprocessen har FJM filter en revolutionerande egenskaper i form av den komprimerade luftingskammare som är inbyggd i själva filtersystemet.

Järn, mangan och svavelväte filter EJM- 1-28 
helautomatiskt filter används till att avlägsna järn och mangan från vatten, går även använda till att höja PH värdet och ta bort lukten från vattnet. 
Filter går även montera efter frekvensstyrd pump.

APR 150 - 300
Avsaltningsaggregat

Järn & mangan avsyrningsfilter AJM
helautomatiskt filter som behöver syre som oxidering. Syre måste tillsättas med en micronizer alternativt oxonizer. Storleken på filtret, som finns i tre storlekar, dimensioneras efter flöde samt mängden järn och mangan som skall reduceras.

Manuellt avsyrningsfilter
Det manuella avsyrningsfiltret är ett filter som höjer vattnets pH-värde samt hårdhet. Ett bra pH-värde är 7,5 – 9. Vid för låga värden är risken stor för korrosionsangrepp. Kopparutfällning är ett känt fenomen, vid för lågt pH, som visar sig som en grön utfällning i sanitetsporslinet.

UV-aggregat Sterilight
Kompakt UV-system anpassat för ett specifikt tappställe. Maxkapacitet 18 l/min. Påminnelse om lampbyte via tidräknare på display.
Ersätter UVMax A
Lämpliga användare:

  • enskilda hushåll
  • fritidshus

Mjukvattenfilter AH mini,midi,maxi
Det helautomatiska avhärdningsfilter är avsedda att användas i egna hem med problem med kalkavlagringar tex i värmeväxlare, varmvattenberedare eller rörledningar. En minskning av disk eller tvättmedel är i sig själv en anledning att installera ett avhärdningsfilter.

Mjukvattenfilter FAV 50 - 125
När hårt vatten passerar genom filtermassan (jonbytare) i filtertanken, byter de hårdhetsbildande salterna kalcium och magnesium plats med natriumjoner och vattnet blir mjukt. När filtermassan blir mättad måste en så kallad regenerering (backspolning) göras med en saltlösning.

UV-aggregat UV max D4

UVMax D4 är storsäljaren bland våra UV-system. Systemet är anpassat för enskilda hushåll, fritidshus, vattenföreningar och mindre industrier. UVMax D4 är försedd med larm och lampa på nätaggregatet som påminner om lampbyte. En display med tidräknare visar också hur många dagar det är kvar till bytet. UVMax-D4 finns även som Plusmodell. 
Partiklar och andra orenheter kan reducera transmissionseffekten för UV-ljuset. Våra Plusmodeller är utrustade med en UV-sensor för UV-övervakning. UV-sensorn ger en tillförlitlig och korrekt mätning av vattnets ljusgenomsläpplighet och larmar vid eventuellt försämrad vattenkvalitet. 

Lämpliga använda:
  • enskilda hushåll
  • Fritidshus
  • Mindre livsmedelsproducenter

Kolfilter MAK
​Det manuella kolfiltret används för reducering av färg, lukt eller BAM (bekämpningsmedel). Vi har en stor bredd av lösningar med absorbtionsfilter som innehåller olika typer av kol.
Vattnet passererar en bädd av kol med mycket hög porisitet. 1 cm3 har en adsorbtionsyta på över 1000m2. 

UV-aggregat Trojan UV Telos
TrojanUV Telos ™ är vårt senaste resultat av högteknologisk produktutveckling inom UV för små samhällen och skapades för att tillgodose behoven hos energi och underhållsmedvetna köpare. Detta avanserade system är utrustat med TrojanUV Solo Lamp™-teknologi och TrojanUV hydraulisk optimeringsteknologi med flödesintegrering - FIN-teknologi, vilket leder till låg strömförbrukning, enhetlig UV-dos och ett minimalt antal lampor. Dessa nya fördelaktiga funktioner hos TrojanUVTelos™ leder till lägre livscykelkostnader, minimalt underhåll och mindre miljöpåverkan.