Så här fungerar Sterom reningsverk
PP-modell 

Teknisk beskrivning

PP- modell utgörs av en vattentät polypropylenreservoar som är delad med skiljeväggar i enskilda teknologiska utrymme där biologisk och kemisk rening pågår. I reservoaren finns en korg , ett syresättningssystem bestående av lufttillförsel och syresättningselement, en mamutpump för returslam, två  för flytande orenheter och en för överskottsslam. Samtliga metalldelar är ytbehandlade och är tillverkade av rostfritt ståll för lång livslängd.

Driftvideo- Sterom Minireningsverk

Vattnets fyra steg

1. Vattnets väg
Avloppsvattnet hamnar först i en grovfilter korg som bryter ner grövre orenheter och partiklar i avloppsvattnet. Därefter rinner vattnet till  aktiveringskammare som syresätts i intervaller och bryts ner ytterligare av en bakteriekultur.

3. Sedimenteras 
När luftpumpen stannar börja sedimenteringsprocessen. Slammet sjunker succesivt till botten medan det övre vattenskiktet klarnar. En fjärde mammutpump skickar överskottsslam till en separat kammare som sedan töms av slambil.

2. Vattnet syresätts
Den biologiska processen startar när vattnet syresätts. Tre olika mamutpumpar tar hand om eventuella orenheter i utloppskammare och för dem tillbaka till inloppskammare. Cirkulationen av slamet i reningsverket ihop med intervallvis syresättning skapar och håller bra nivå på bakteriekulturen i verket.
 

4. Efter rening
Renat vatten rinner ut till lämplig recipient