Delar & tillbehör 

Tillbehör - Minireningsverk

Luftpump JDK-S
Luftpump för minirenignsverk modell PP. Ny generation av luftpumpar försedd b.l.a. med  signalkabel (tillval) och säkerhetsventil  (modell JDK 150,200,250).
Luftpumpen kan kompletteras med extern larmlampa.

Extern larmlampa till luftpump
Extern larmlampa finns som tillval. Luftpumpen har en inbyggd larmlampa men med en extern större lampa finns möjligheten att placera denna synligt utanför anläggningen.  
 

Förhöjningsring
förhöjningsring för minireningsverk modell PP.

Mobil slamavvattnare/ slamavvattnare för fast instalation
framtagen för Sterom minireningsverk. Den är utformad för att ta hand om överskottsslammet från minireningsverket. Detta görs enkelt med en dränkbar pump.

Tryckluftsslang
Polyesterarmerad, klar PVC-plastslang för luft, vatten m.m. Oljebeständig.
Inv.Ø :19 mm
Längd : 5 meter till 25 meter 

PIX 113
Flockningsmedel 10 liter

 

Doseringsenhet
Doseringsenhet för kemikalier. Förprogramerad doseringsenhet som används till minireningsverket modell PP.

 

Sidobrunn & Korg för styrenheter
placeras bredvid reningsverket, max. avstånd från reningsverket 20m.
Korg placeras i reningsverket.
 

Styrenhet
Sequetrol Starter- professionell enhet för styrning och bevakning av biologisk aktiverande reningsverk.

 

Styrskåp för utomhus bruk
placeras bredvid reningsverket, max. avstånd från reningsverket 20m, kan kompletteras med larmlampa som övervakar kompressor.


 

Luftfilter
Filter till luftpump.

Membraner
EL-I passar tillluftpump S60, S80, S100(1 motor).
S120 S150 S200 (2 motorer).
EL-II passar till luftpump S120, S250, 
S300 (2 motor variant).

 

Plattform & trappsteg
Brygga för minireningsverk modell PP.