Kompakt markbädd i lådan

Steroms markbädd är en helt tät plastbehållare där hela bädden är innesluten. Detat innebär att inget avloppsvatten kan komma i kontakt med omkringligande marklager. Vatten flödar in från den första reningssteget in i spridarrör och filtreras genom olika lager med grus och sand. Denna markbädds lösning ersätter tidigare typer av tät markbädd med gummiduk eller upphöjd bädd och passar bra både för WC+ BDT eller bara för BDT. Allt är komplett med spridarrör, filterskivor, fiberduk.
Vid installatiomn efter sla,avskiljare rekommenderar vi använda doseringsenhet för kem att uppnå reningsgrad på fosfor.

Installation
Markbädd monteras under mark med 1 grads lutning medströms. Den fylls med grus och sand och jorden läggs samtigt runt om. Efter påfyllning lägger man på geotextil duk för att hindra jorden att tränga sig in i filtret. In- och untlopp måste ventileras ovan mark.

Fördelar

  • Låg bygghöjd
  • Enkelt att anlägga
  • Kan monteras efter befintlig 3 kammarbrunn med kemdosering
  • Lätt att byta ut filtreringsmassa