Dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar

Vi erbjuder en mängd olika lösningar när det kommer till dränkbara pumpar för spillvatten. Det som du ska ha i åtanke när du investerar i en pump är hur förutsättningarna är vid just din fastighetet och ändamålet med pumpen. Vilken typ av vatten ska pumpas? Hur högt ska pumpen kunna trycka (tryckhöjd)? Hur stora är orenlighetena i vattnet? Vi har följande lösningar i vårt sortiment:

  • Dräneringspumpar
  • Länspumpar
  • Skärande pumpar
  • Avloppspumpar
  • Tryckpumpar

För mer info och råd kring vilken lösning som passar dig bäst, läs mer i våra produktbeskrivningar eller kontakta vår kundtjänst på info@sterom.se