BDT
 Gråvattenavlopp


Vi  på Sterom har flera olika lösningar när det kommer till BDT avlopp beroende på förutsättningar, storleken på huset och antal personer.
 

BDT filter med 3st Matala skivor (grön, blå och grå),
våtvolym på 973 liter. 3 st filterskivor med olika densitet gör att man kan skapa mekanisk och biologisk rening gradvis/stegvis.

Slamavskiljare + Kompakt markbädd  
Slamavskiljkare i plypropylen. Tanken är cylindrisk och förstärkt med plastsegment. Konstruktionen är självbärande för att klara marktrycket vid installation. Slamavskiljaren finns i  storlekar 1- 10 kubik. Vi har även möjlighet att måttanpassa din tank helt och hållet efter behov och förutsättningar till exempel vid berggrund eller grundvatten problem.

Steroms markbädd är en helt tät plastbehållare där hela bädden är innesluten. Denna markbädds lösning ersätter tidigare typer av tät markbädd med gummiduk eller upphöjd bädd och passar bra både för WC+ BDT eller bara för BDT.

Slamavskiljare + biofilter + kompakt
markbädd 


Slamavskiljkare i plypropylen. Tanken är cylindrisk och förstärkt med plastsegment. Konstruktionen är självbärande för att klara marktrycket vid installation. Slamavskiljaren finns i  storlekar 1- 10 kubik. Vi har även möjlighet att måttanpassa din tank helt och hållet efter behov och förutsättningar till exempel vid berggrund eller grundvatten problem.

Ett biologisk filter används som efterpoleringssteg efter avskiljaren. Filter består av plastdelar: inlopp och utlopp,
cylindrisk tank och Matala filterskivor. Det renade avloppsvattnet från slamavskiljaren flödar in via inlöppsröret till slamutrymme i filtret, sedan stiger den upp geom filterskivorna och ut till recipient. I filterskivorna bildas det biomassa med mängden av bakterier som ytterligare renar vattnet.


Steroms markbädd är en helt tät plastbehållare där hela bädden är innesluten. Denna markbädds lösning ersätter tidigare typer av tät markbädd med gummiduk eller upphöjd bädd och passar bra både för WC+ BDT eller bara för BDT.

 

Gråvattenrenare + Kompakt markbädd

Avskiljaren används för att rena "grå" vatten. Tanken fungerar enligt principen om separation, då avloppsvatten med högre densitet (fett, oljor, skum) stannar kvar i främre uppsamlingskammaren i tanken. På grund av sedimentering är det även möjligt att fånga de grövre föroreningar. Dessa tankar är i överensstämelse med EU- direktiv UNI EN-1825-1.

Steroms markbädd är en helt tät plastbehållare där hela bädden är innesluten. Denna markbädds lösning ersätter tidigare typer av tät markbädd med gummiduk eller upphöjd bädd och passar bra både för WC+ BDT eller bara för BDT.

Slamavskiljare + Biofilter

BDT vatten  ska alltid renas med hjälp av slamavskiljning och ett efterföljande reningssteg. Det räcker alltså inte med enbart en slamavskiljare. Det är vanligt att slamavskiljare har tre fack och kallas då trekammarbrunn. Det finns olika modeller. I slamavskiljaren hejdas avloppsvattnet och det fasta avfallet sjunker till botten. En bra slamavskiljare ger en längre livslängd hos andra delar av anläggningen eftersom de då inte belastas lika hårt. 

Ett biologisk filter används som efterpoleringssteg efter avskiljaren.
Filtret består av plastdelar: inlopp och utlopp, cylindrisk tank och speciella filterskivor. Det renade avloppsvattnet från reningsverket flödar in via inloppsröret till slamutrymme i filtret, sedan stiger det upp genom filtreskivorna och ut till recipient. I filterskivorna bildas det biomassa med mängden av bakterier som ytterligare renar vattnet.

 
Matala filterskiva

Det är en mycket luftig tredimensionell struktur av plastmaterial med en stor yta som ger optimal spridining och växt av bakterier.

Fördelar:
- 4 st filterskivor med olika densitet gör att man kan skapa mekanisk och biologisk filtrering gradvis/stegvis
- Goda vidhäftningsegenskaper för nitrifikationsbakterier
- Stor variation av mellanrum på filterskivan ökar stabilt tillväxt av bakterier
- Stora utrymmen för flödet av vatten genom filtret
- Tålig mot igensättning
- Enkel underhåll
- Filterskivorna är tillverkade av beständig polypropylen
- Självbärande (behöver ingen stöd)
- Lätt att skära och sätta fast
- Tillverkad av giftfritt material
- Filterskivans livslängd är upp till 20 år