TILLBEHÖR FÖR PUMPANLÄGGNING

SUBSYSTEM
Komplett tillbehörspaket för pumpanläggning med dränkbar pump med 230V eller 400V motor.Tryckkärlet finns i storlekarna 24-35liter eller 50-500 liter.
 

Pakettinnehåll:
 • Tryckkärl
 • Koppling
 • Tryckbrytare
 • Backventil
 • Manometer
 • Flexibel slang

Rekomenderade pumpar:
 • 3,5" Electra
 • 4" Electra
 • Electra Inox
 • 3" Sigi
 • 4" Sigi
 • AQ Tec
 • Klasik

Viktigt att tänka på

Storleken på tryckkärlet väljer man beroende på vattenbrunnes kapacitet, vid mindre kapacitet bör man välja större tryckkärl.

 • Man bör tänka på att alltid placera tryckkärlet i en frostfri miljö.
 • Vi rekommenderar att ledningen från kärlet till vattenkällan alltid ligger med självfall.
 • Pumpen placerar man alltid 40 cm från källans botten.
 • Vid dålig kapacitet i vattenkällan är det viktigt att skydda pumpen med hjälp av ett torrkörningsskydd.