Samarbetspartners

Vi arbetar med noga utvalda samarbetspartners för att genomgående leverera kvalitet i våra produkter till dig som kund. Via våra samarbetspartners kan vi erbjuda ett brett sortiment av produkter för enskilt avlopp, va och minireningsverk med målet att vara din leverantör för både små och stora projekt. 

P-Plast (Tjeckien)

" P-PLAST Lom bildades 1995. Verksamheten består huvudsakligen av produktion av polypropylen. Materialet har tillämpningar inom många områden inom industrin, bygg, ekologi, livsmedel, jordbruk och där det är möjligt att ersätta traditionella material. De huvudsakliga produkterna i vår produktion är reningsverk - avloppsreningsverk, reservoarer, slamavskiljare, vattentankar pooler m.m. "

Ekomonitor (Tjeckien)

Ekomonitor är företaget som specialiserar sig på sanering av mark och vatten, sanering av deponier, projektering av vattenrening, vattenförsörjning och avlopp. Produktion av reningsverk, oljeavskiljare, fettavskiljare, slamavskiljare, biologisk filter, sluten tank, vattenmätarbrunnar.

Seko projekt (Tjeckien)

Företaget består av tillverkning av oljea -och fettavskiljare sedan 1992. Mer än 16 000 av företagets produkter används i Tjeckien, Slovakien, Litauen, Sverige och andra länder

NORIA (Tjeckien)
 

Noria är företaget som är specialiserad på konstruktion , tillverkning och distribution av pumpar , pumpsystem till vattenbrunnar och LTA pumpstationer.

Aquacup/Aquatrading (Tjeckien)

"Aquacup är företaget som är specialiserade på konstruktion, tillverkning och distribution av pumputrustning under eget varumärke. Vi erbjuder ett brett sortiment av pumpar för användning i bostäder och industrier."

Marine Respons (Sverige, Stockholm Skärgård)

Företaget driver skärgårdservice med trygghet, professionalism och lojalitet genom  breda utbud av tjänster.
Ambitonen är att bli en helhetsleverantör och förmedling av tjänster och produkter som ett hushåll i skärgården kan behöva allt ifrån byggrenovering, hustillsyn till avloppslösning.

OxyG- Biologisk avloppsrening (Sverige)

OxyG är ett företag som samarbetar med ett ledande laboratorium som har över 50 års erfarenhet med att odla fram bakterier. OxyG arbetar med flera olika bakteriekulturer beroende på typ av avloppsvatten.
OxyGs produkter bygger på vår leverantörs långa erfarenhet av olika bakterier och vårt kemiska syre som vi tillsätter tillsammans med bakterierna.
Det gör att OxyG kan syresätta miljöer i avlopp där syre annars är den begränsande faktorn och få till en aerob (syrerik) process där det annars är en anarob (inget syre) process som ger dålig lukt eller svavelväte.

Afriso Ema (Sverige)

"Afriso är ett innovativt, mellanstort företag med 1000 anställda jorden runt. Vårt sortiment består huvudsakligen av produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser. Sterom AB samarbetar med Afrisos kvalitativa larmlösningar för b.la. slamtankar och oljeavskiljare."