omvänd osmos

Omvänd osmos
Vattenrenaren är liten och smidig. Cleone ansluts till en kallvattenledning under diskbänken i köket. Råvattnet passerar genom en serie förfilter för att sedan bli renat med omvänd osmos membranet. Mellan 95 och 99% av alla lösta föroreningar tas bort. Intelligent membranspolning är en unik funktion som skyddar renaren från att sätta igen och ökar utrust-ningens livslängd. Korta men kraftiga spolningar sker både när utrustningen är i gång och när den är i viloläge. Spolningarna rensar membranet från beläggningar som fastnat på dess yta under reningsprocessen.

Översvämningsskyddet är en säkerhetsfunktion som är standard i Cleone. Skulle ett läckage inträffa, slocknar den droppformade indikatorlampan och råvattentillförseln stängs automatiskt av.
En separat tappkran samt 12 liters trycktank ingår.