mjukvattenfilter aav 50 - aav 125

När hårt vatten passerar genom filtermassan byter de hårdhetsbildande salterna plats med mera lättlösliga salter och vattnet blir mjukare. Filtermassan blir då mättad med kalk – för att återställa detta sker en förinställd backspolning (regenerering) med en koksaltlösning.

Alla mjukvattenfilter levereras kompletta med automatisk filterventil Autotrol och är flödesstyrda. Automatiken drivs med en 12 volts skyddstransformator. Alla modeller levereras med en 200 liters salttank diameter 63 cm, höjd 85 cm.