Infiltration & markbädd

Infiltration, makbädd och biomoduler


Enskild avloppsrening med infiltration eller markbädd innebär att det renade avloppsvattnet antingen tas upp av grundvattnet (infiltration) eller att det leds ut till ett öppet vattendrag efter att det först passerat en markbädd.

Infiltration

Vid infiltration avslammas avloppsvattnet först av slamavskiljaren varefter det leds via en fördelningsbrunn till en infiltrationsbädd och vidare genom olika infiltrationsrör. Från dessa rör fördelas vattnet ner i marken för att slutligen bli en del av grundvattnet. För att få en effektiv infiltration krävs bra markförutsättningar.

Markbädd

Om markens utformning och sammansättning inte möjliggör infiltration är en markbädd ett bra alternativ. Efter att avloppsvattnet har avslammats genom slamavskiljaren leds det via infiltrationsrör till en markbädd av sand genom vilket vattnet sipprar ned och renas. Det renade vattnet leds därefter vidare ut i terrängen till ett öppet vattendrag i form av exempelvis ett dike eller en sjö.

Biomoduler för särskilda markförhållanden

På mindre tomter eller tomter med berg- och grundvattenproblem är biomoduler ett mycket bra alternativ. Biomoduler har en kompakt konstruktion som innefattar spridarrör och fiberduk som tillsammans ger en infiltrationsyta som är flera gånger större än själva modulen. Detta innebär att anläggningens storlek kan minskas avsevärt jämfört med andra alternativ, vilket bland annat leder till lägre anläggningskostnader. Biomodulerna har hög verkningsgrad och är mycket kostnadseffektiva.

Reduktion av fosfor

I områden med hög skyddsnivå krävs en slamavskiljare i kombination med tät markbädd och fosforfälla (alternativt minireningsverk) som du hittar här. När avloppsvattnet passerar genom fosforfällan, som består av en fosforbrunn med fosformassa, fångas och återvinns fosforn. Resultatet är ett rent och miljövänligt vatten.

Infiltrationspaket 2x15m

Infiltrationspaket från Terana utan fördelsningsbrunn.
Paketet innehåller:
- Spridarrör 2x15 m, 12 st, L 2500 mm, dim 110.
- Ventilationsrör, 2 st.
- Böjar, 2 st.
- Flexböj, 2 st.
- Ventilationshuv, 2 st.
- Fiberduk, ca 30 kvm.
- Vikt: 30 kg.

Infiltrationspaket 2x15m + fördelningsbrunn

Infiltrationspaket från Terana med fördelsningsbrunn.
Paketet innehåller:
- Fördelningsbrunn
- Spridarrör 2x15 m, 12 st, L 2500 mm, dim
110.
- Ventilationsrör, 2 st.
- Böjar, 2 st.
- Flexböj, 2 st.
- Ventilationshuv, 2 st.
- Fiberduk, ca 30 kvm.
- Vikt: 50 kg.

Infiltrationspaket 2x10m

Infiltrationspaket från Terana utan fördelsningsbrunn.
Paketet innehåller:
- Spridarrör 2x10 m, 8 st, L 2500 mm, dim 110.
- Ventilationsrör, 2 st.
- Böjar, 2 st.
- Flexböj, 2 st.
- Ventilationshuv, 2 st.
- Fiberduk, ca 30 kvm.
- Vikt: 28 kg

Markbäddspaket för biomoduler

- Uppsamlingsbrunn: 1 st
- Dräneringsrör, 2x8 m: 4 st
- Ventilationsrör: 2 st
- Böjar: 2 st
- Ventilationshuv: 2 st
- Vikt: 47 kg

Tätskitspaket för markbädd

Komplett paket från Terana för tät markbädd på ca 35 m2.
Paketet innehåller:
- Plastmembran (plastduk) 6x18 m, 108 m2.
- Genomföring plastduk, 2 st.
-  Fiberduk, 1x30 m, 30 m2.

Markbäddspaket "Standard"

- Uppsamlingsbrunn: 1 st
- Dräneringsrör, 2x8 m: 8 st
- Ventilationsrör: 2 st
- Böjar: 2 st
- Ventilationshuv: 2 st
- Vikt: 55 kg

Biomodulpket, 6-pack för BDT


Paketet innehåller:
- Biomoduler, 6st
- Spridarrör, 6 st, 1,2 m
- Böj 90°, 1 st
- Ventilationsrör, 2 st 1 m, dim 110 mm
- Ventilationshuv, 1 st
- Fiberduk, 2x10 m

Volym: 1100
Höjd (paket/pall): 965
Bredd (paket/pall): 1100
Längd (paket/pall): 1200
Vikt (kg): 75

Biomodulpket, 9-pack för BDT+WC

Paketet innehåller:
- Biomoduler, 9st
- Spridarrör, 9 st, 1,2 m
- Böj 90°, 1 st
- Ventilationsrör, 2 st 1 m, dim 110 mm
- Ventilationshuv, 1 st
- Fiberduk, 2x12 m

Volym: 1500
Höjd (paket/pall): 1525
Bredd (paket/pall): 1100
Längd (paket/pall): 1200
Vikt (kg): 100

Att anlägga med biomoduler

Biomodulerna är framtagna för rening av spillvatten. De kan användas i både små och stora infiltrationsanläggningar och är ett perfekt alternativ vid mindre ytor. Modulerna kan användas för enbart BDT+WC. Markens genomsläpplighet (perkolationsvärde) vid infiltration ska vara minst 50 7/ms/dygn. Vid tätare jordförhållanden rekommenderas markbädd.

Efterpolering

Infiltrationskasetterna kan med fördel placeras på sandbädd för att kunna ta hand om bakterier som finns i utgående avloppsvatten. Sterom minireningsverk klarar nivåerna för hög skyddszon utan efterpolering men det kan i vissa fall ställas särskilda krav som gör att efterpolering krävs. Infiltrationskassetterna levereras till 1-2 hushåll.

Infiltrationskasett 1 hushåll

Infiltrationskassetter för efterpolering. Paket för 1 st hushåll.

1 hushåll:
Volym: 900 lit
Höjd: 510 mm
Bredd: 800 mm
Längd: 3480 mm
Vikt (kg): 38

Innehåller:
- 3st kasetter
- 2st gavlar
- 15 m2 fiberduk
- 1 st ventilationsrör
- 1 st ventilationshuv

Infiltrationskasett 2 hushåll

Infiltrationskassetter för efterpolering. Paket för 2 st hushåll.

2 hushåll
Volym: 1500 lit
Höjd: 510 mm
Bredd: 800 mm
Längd: 5800 mm
Vikt (kg): 61

Innehåller:
- 5st kasetter
- 2st gavlar
- 15 m2 fiberduk
- 1 st ventilationsrör
- 1 st ventilationshuv