Minireningsverk för enskilt avlopp

Norrlandsverk- isolerad

Oxyg -drain biologisk avloppsrening

Drain är ett biologiskt tillsattsmedel för avloppsytem, som förbättrar den biolgoska vattenreningsprocessen.
Drain är en utmärkt produkt i slamavskiljare, trekammarbrunnar, pumpbrunnar, fettavskiljare, minireningsverk, infiltrationer.

Tar bort obehaglig avloppslukt
Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper
Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar och tankar
Bryter ner hushållskemikalier
                        Kraftigt reducerar slam

                        Läs mer

DricksVattenrening

 Följ oss på sociala medier! 

@sterommrv

8

Leverans till Slädene Gård , Slamavskiljare med kompakt markbädd med kemdosering

@Sterom AB