Service & support

Vad inebär ett serviceavtal?

Produkten är en sak men uppstart och drift en helt annan. Vi erbjuder alltid ett serviceavtal i samband med försäljning av våra minireningsverk. Detta för att kunna garantera en säker drift.
Efter varje installerat minireningsverk utför vi alltid ett uppstartbesök som sker med egen personal. Det för att se till att reningsverket ställs in i förhållande till den specifika dagliga belastningen. Ett service avtal ger både dig och kommunen trygghet i en säker drift och tillfredställande resultat.

Mathias Wahlström

Service Västra Götaland och omnejd:
070-722 04 98
0512- 30 20 10

Vad genomförs vid årlig service?

  • Genomgång av minireningsverkets samtliga delar - Funktionskontroll
  • Mätning av slamnivå - Påkallar fastighetsägaren om slamtömning föreligger
  • Kontroll av PH-värde & alkalinitet i vattnet
  • Provtagning av P-total (fosfor) och Bod7 för analys, även N-total vid hög skyddszon
  • Leverans av flockningsmedel
  • Dokumentation över utförd tillsyn med möjlighet att rapportera till kommun