Slamavskiljare

Om du funderar över att investera i en slamavskiljare som lösning för ditt enskilda avlopp så följer här några tips och riktlinjer för hur du ska tänka i samband med ditt byte av lösning.

Avloppsvatten från toaletter ska alltid renas med hjälp av slamavskiljning och ett efterföljande reningssteg. Det räcker alltså inte med enbart en slamavskiljare. Det är vanligt att slamavskiljare har tre fack och kallas då trekammarbrunn. Det finns olika modeller. I slamavskiljaren hejdas avloppsvattnet och det fasta avfallet sjunker till botten. En bra slamavskiljare ger en längre livslängd hos andra delar av anläggningen eftersom de då inte belastas lika hårt. Om du är osäker på slamavskiljaren kan du fråga den som brukar tömma. Otäta ledningar är en vanlig orsak till förorenat dricksvatten. Att byta ut gamla ledningar och slamavskiljare är ett enkelt sätt att värna ditt och grannarnas vatten.

Våra slamavskiljare med efterföljande infiltration används när du får godkänt för att leda både BDT- och WC-avloppsvatten i ett system.
 
Läs mer i vår broschyr

Anpassa tanken efter förhållanden

Vi har även möjlighet att måttanpassa din tank helt och hållet efter behov och förutsättningar. till exempel vid berggrund eller grundvattenproblem.

Sterom slamavskiljare

Slamavskiljare i polypropylen. Tanken är cylindrisk och förstärkt med plastsegment. Konstruktionen är självbärande för att klara marktrycket vid installation. Slamavskiljaren finns i en rad olika storlekar (se tabell).
Dim manlucka: 700 mm x 300 mm i diameter.

Ritningar Slamavskiljare 

Ritning Slamavskiljare med Biofilter och slamavvattnare

Ritning Slamavskiljare med kompakt markbädd och kemdosering

Ritning Slamavskiljare med Matala filterskiva