Fettavskiljare

Beskrivning:
Fettavskiljare används i sådana fall då det är nödvändigt att ta bort fett och oljor av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Avskiljaren är tillverkad som vattentät behållare gjort av polypropen, som delas med skiljeväggar in i enskilda funktionsutrymmen – sedimenterings- avskiljnings- och lagringsutrymme för fångad fett.

Funktion
Avfallsvatten förs in till ett slamutrymme där grova orenheter fångas genom vanlig sedimentering och samtidigt sker en gravitationsavskiljning av fett på ytan. Det delvis renade vattnet rinner sedan bort under en skiljevägg till utrymmet för avskiljande av fett och sedan över en annan skiljevägg till avloppet. Det delvis renade vattnet från avskiljaren kan släppas in i avloppssystemet eller till ett reningsverk. Avskiljare levereras i två konstruktionsutföranden – för att grusas runtom eller gjutas med betong. Som material för tanken, skiljeväggen, locket och rörledningen används polypropen som garanterar perfekt skydd i den aggressiva miljön och kräver inget underhåll. 

Användningsområden:

 • Restaurang
 • Produktionskök
 •  Charkuteriindustri
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik med manuell hantering
 • Personalmatsal
 •  Bageri
 • Styckningslokal

Fördelar:
 • Användning av icke-korrosiva material
 • Minimala krav på betjäning och underhåll
 • Självbärande konstruktion
 • Enkel installation
 • Minimala krav på byggförberedelse