mjukvattenfilter fav 200 - fav 500

När hårt vatten passerar genom filtermassan byter de hårdhetsbildande salterna plats med mera lättlösliga salter och vattnet blir mjukare. Filtermassan blir då mättad med kalk – för att återställa detta sker en förinställd backspolning (regenerering) med en koksaltlösning.

Alla mjukvattenfilter levereras kompletta med automatisk filterventil Fleck och är flödesstyrda. Automatiken drivs med en 12 volts skyddstransformator.

Alla modeller levereras med en 500 liters salttank diameter 87 cm, höjd 125 cm.