Biologisk filter med Matala filterskivor

Användningsområde:

Biologisk filter används som efterpoleringssteg efter minireningsverk och på så sätt ersätter sandfilter och markbädd.

 • Ersätter sandfilter
 • Minamala krav för utrymme
 • Enkel och snabb installation
 • Enkel konstruktion
 • Enkel drift och underhåll
 • Klarar av ojämn belastning

Teknisk beskrivning:
Biologisk filter består av plastdelar: inlopp och utlopp, cylindrisk tank och speciell filterskiva. De renade avloppsvattnet från reningsverket flödar in via inloppsröret till slamutrymme i filtret sedan stiger upp genom filtreskivan och ut till recipient. I filterskivan bildas de biomassa med mängden av bakterier som ytterligare renar vattnet.

Drift och underhåll:
Rengöring av filterskivor och tömning av slam sker en gång om året. Ta upp filterskivor och spola ner med vattenslang, pumpa ut slammet och  sedan sätt  ner filterskivor tillbaka. Livslängd på filterskivan är upp till 20 år.

Matala filterskiva

Matala filterskiva
Det är en mycket luftig tredimensionell struktur av plastprodukt med en stor yta som gör optimal spridining och växt av bakterier.
Fördelar:

 • 4 st olika densitet av filterskiva gör att man kan skapa mekanisk och biologisk filtrering gradvis/stegvis
 • goda vidhäftningsegenskaper för nitrifikationsbakterier
 • Stor variation av mellanrum på filterskivan ökar stabilt tillväxt av bakterier
 • Stor utrymmen för flödet av vatten genom filtret
 • Talig mot igensättning
 • Enkel underhåll
 • Filterskiva är tillverkad av beständig polypropylen
 • Självbärande (behöver ingen stöd)
 • Lätt att skära och sätta fast
 • Tillverkad av giftfri material
 • Livslängd på filterskivan är upp till 20 år