Bakterier & Enzymer

FREE FLO PILLS
är ett hjälpmedel där desinficering av toalett med jämna mellanrum är nödvändigt. En långsamtupplösande tablett läggs i reningsverket som gradvis doserar bakterier och enzymer. På så sätt återställs och bibehålls den biologiska processen. Tabletten innehåller koncentrerade bakterier och enzymer. En tablett räcker i en månad. Vid eventuell slambildning i utloppskammare, dela tabletten i fyra delar och placera i utloppskammare med två veckors intervall.
Funktion:

  • Löser upp avlagringar
  • Reducerar lukt
  • Motstår tillfällig sporadisk desinficering

Dosering:
Använd en tablett i avloppsanläggningen efter behov. Applicera direkt i reningsverket eller spola ned i toaletten.


OXYBREAKER KITT (Pulver+ vätska)
Oxybreaker 
är ett biologiskt  medel för att starta och bibehålla en bra miljö i ett minireningsverk. Preparatet påskyndar nedbrytning av organiskt material vilket minskar slam volym samt reducerar dålig lukt. 

Flytande vätska -
 första applicering: blanda 1/3 av vätskan med 0,5l ljummet vatten ,låt stå 5 min. sedan applicera i reningsverket eller i toaletten.
Nästa applicering av vätskan sker  efter 30 dagar , då används ändast 15 ml.
Dosera vätskan månadsvis tills resultat uppnås.
OBS:  Den flytande vätskan appliceras alltid dagen efter man applicerat pulver. 

 


OXYBREAKER (Pulver)
är ett biologiskt  medel för att starta och bibehålla en bra miljö i ett minireningsverk. Preparatet påskyndar nedbrytning av organiskt material vilket minskar slam volym samt reducerar dålig lukt. 
Funktion:

  • Fungerar som uppstartskitt
  • Bibehåller säkert drift
  • Återställning av drift
Dosering:
Vid uppstart av reningsverk använd hela påse och blanda med 2 liter ljummet vatten och applicera direkt i reningsverket eller spola ned i toaletten (rekommenderas ca 3 veckor efter uppstarten).
Vid behov av ytterligare dosering blanda
1 matsked pulver med 2 liter ljummet vatten. Låt stå ca 30 minuter sedan applicera i reningsverket eller i toaletten.