Dränkbar pump moby 400, 900

Dränkbar pump  med vertikalt pumputsug och inbyggd flottör med tryckhöjd från 8 till 9,5 meter. Vid behov kan flottören stängas av. Pumpen är försedd med elektronisk nivåsensorn med ställbar kopplingshöjd. Lämpar sig för pumpnig av gråvatten med fasta partiklar upp till
5 mm.

 

Produktinfromation
 • Pumphus, övre del/fot av technopolymer
 • Pumphandtag av techopolymer
 • Insugs korg av techopolymer
 • Pumphjul av noryl
 • Axel av rostfritt stål
 • Axeltätning av kol/keramik

Användning
 • Typ av vätskan: gråvatten med fasta partiklar upp till 5 mm
 • Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C
 • Flöde Q max 150-250  l/min
 • Tryckhöjd H max 8-9,5 m
Motor
 • Skyddsklass IP 68
 • Rotationshastighet 2850 varv / min
 • Isolationsklass F
 • 10m anslutningskabel med kontakten
 • En fas strömförsörjning  med inbyggd kondensator   
 • Termisk  skydd av motorlindningen

specifikation

Effekt och prestanda

produktblad